Bimbingan Islam - PIU

Rp14.000

share:Pembahasan dalam buku kecil ini adalah masalah-masalah penting, ringkas, padat dan mudah untuk difahami Insya Allah, yang menyangkut berbagai hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Tujuan kami adalah untuk membantu memperbaiki kaum muslimin, baik untuk pribadi maupun pemula. Kami meminta kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, semoga menjadikan buku ini ikhlas karena-Nya, bermanfaat bagi penulis, yang membaca dan penerbitnya dan sebagai sebab tersebarnya buku ini. Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci lagi Maha Kuasa untuk melakukannya, amin.